China: +86 29 8780 1888    
China: hongda@hongdaherb.com

产品展示
98% artemisinin
FOB Price: $206.00
Original: $215.00
BUY
Acerola Cherry extract
FOB Price: $32.00
Original: $36.00
BUY
Blueberry powder
FOB Price: $26.00
Original: $33.00
BUY
cytisine
FOB Price: $2,540.00
Original: $2,570.00
BUY
Epimedium Extract icariin
FOB Price: $830.00
Original: $850.00
BUY
Garlic Extract 1%-5% Allicin
FOB Price: $158.00
Original: $165.00
BUY
Kiwi
FOB Price: $45.00
Original: $50.00
BUY
Mulberry Leaf extract
FOB Price: $14.00
Original: $18.00
BUY
Mushroom powder
FOB Price: $15.00
Original: $20.00
BUY
Orange powder
FOB Price: $16.00
Original: $20.00
BUY
Papaya extract
FOB Price: $15.00
Original: $20.00
BUY
Rosehip powder
FOB Price: $15.00
Original: $19.00
BUY
Wild Yam Extract
FOB Price: $11.00
Original: $15.00
BUY
0.3% St. John's Wort Extract
FOB Price: $29.00
Original: $32.00
BUY
0.8% siberian ginseng extract
FOB Price: $12.00
Original: $15.00
BUY
0.8% Valerian extract
FOB Price: $29.00
Original: $32.00
BUY
1% 2% 3% Salidroside Rhodiola Rosea extract
FOB Price: $15.00
Original: $22.00
BUY
2% Onion extract
FOB Price: $14.00
Original: $18.00
BUY
5-HTP
FOB Price: $167.00
Original: $189.00
BUY
8% Berbenine
FOB Price: $116.00
Original: $128.00
BUY
Prev 1 2 3
...
Next

P.R. China Manufactory: Shaanxi HongDa PhytoChemistry Co., LTD                                                                                              

Address: No.2, Hongda Industrial District                                                                                                                                        

Sanyuan County, Xianyang, Shaanxi Province, China, 713808                                                                                                      

Tel:  86-29-8780 2888/8780 3888                                                                                                                                                    

Mail:  hongda@hongdaherb.com